• darkblurbg
  MakelaarsHome
  Aankoop, ontwikkeling, verhuur en beheer van woningen.

Toewijzing huurwoning

Formulier nieuwe huurder

Richtlijnen oplevering Woningen

Onderhoud en Calamiteiten

Voor een reparatieverzoek kunt u contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 079-8885226. U kunt ook een e-mail sturen naar contact@makelaarshome.nl.

Makelaarshome
Koraalrood 32
2718 SC Zoetermeer

Alle onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadigingen, vernielingen, ondeskundigheid en/of onjuist gebruik zijn altijd voor rekening van de huurder/ bewoner!

Meld een storing/defect/incident

U dient Makelaarshome altijd als eerste in kennis te stellen (het is niet toegestaan eigenhandig derden in te schakelen). Mocht u zonder toestemming van Makelaarshome toch een derden inschakelen, zullen wij de gemaakte kosten niet aan u vergoeden.

De volgende gebreken zijn voor ons in ieder geval spoedeisend:

 • ernstige waterlekkage
 • gaslekkage
 • geen verwarming in de winter
 • glasschade vanuit de buitenkant, bijvoorbeeld door inbraak
 • inbraakschade, waardoor u uw woning niet meer kunt afsluiten
 • algehele elektrastoringen
 • liftstoringen
 • slot voordeur defect

Inbraak

Politie en uw inboedelverzekering informeren.
Aangifte doen bij de Politie (kopie aangifte opsturen naar makelaarshome, koraalrood 32, 2718 SC Zoetermeer of e-mailen naar contact@makelaarshome.nl
Bellen naar 079-8885226 

Slot voordeur defect

Bellen naar makelaarshome, wij regelen een sleutelmaker (is in sommige gevallen voor eigen rekening).

Lekkage naar de buren

Controleren waar de lekkage van afkomstig is en bellen naar 079-8885226 .

Lekkage vanaf de buren

Neem contact op met uw buren en bellen naar 079-8885226 .

Geen water

Uw leverancier bellen of er een storing gaande is, zij zullen deze moeten verhelpen.
Check of u geen betalingsachterstanden hebt, bent u niet afgesloten?

Is bovenstaande niet van toepassing dan kunt u bellen op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur naar 079-8885226, anders de eerstvolgende werkdag.

Stroomstoring

Controleren of alle stoppen goed staan; aardlekschakelaar controleren.
Uw leverancier bellen of er een storing gaande is, zij zullen deze moeten verhelpen.
Check of u geen betalingsachterstanden hebt, bent u niet afgesloten?

Is bovenstaande niet van toepassing dan kunt u bellen op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur naar 079-8885226, anders de eerstvolgende werkdag.

CV-storing

Mocht zich een storing voordoen, ga dan eerst na of het onderhoud dat u zelf aan de installatie moet doen is uitgevoerd (bijvoorbeeld het ontluchten en bijvullen van het water van de verwarmingsinstallatie, het opnieuw opstarten van de verwarmingsinstallatie na uitval, het vervangen van filters van de mechanische ventilatie, controleren of de kranen van de radiatoren wel open staan, zijn de roosters schoon). Bel daarna pas Makelaarshome op 079-8885226 .

Brand

Brandweer inschakelen. Bel 112.
Daarna direct bellen naar 079-8885226 .